თბილისი
+995 (568) 71 41 83
  • Lubek
    +49 (451) 703 64 994
განაცხადის დატოვება
 
 

Impressum

FAMAGA ჯგუფი OHG არ არის პასუხისმგებელი ამ საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებულ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზარალზე. FAMAGA ჯგუფი OHG ყველა ღონეს იხმარს, რათა უზრუნველყოს მის ვებ – გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის და მონაცემების სისწორე. ინტერნეტის მრავალფეროვანი ინფორმაციის და ტექნიკური მახასიათებლების გამო, ჩვენ გამოვრიცხავთ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორესა და სისრულეს.
მისამართი
FAMAGA Group OHG Hinter den Kirschkaten 83 D 23560 Lübeck
ტელეფონი
+49 (0) 45198920681
ფაქსი
+49 (0) 45198920683
დირექტორი
Emil Aghayev
Timur Aghayev
HRA 6714 HL
USt-IdNr.:
DE268455112
მთავარ გვერდზე დაბრუნება
გვერდის დასაწყისში
Ახალი შეკვეთა ახლახანს
მწარმოებელი
FLO CONTROL Valves